Alle zuipspellen → Kingsen

10 Pakjes Premium Speelkaarten

Koop nu voor slechts €10,17

Kingsen is één van de meest bekende drankspellen die gebaseerd zijn op een kaartspel. Het principe van Kingsen bestaat uit elke keer een kaart trekken, waarna één of meerdere spelers atjes moeten nemen. Om te kunnen Kingsen heb je alleen maar een pak kaarten zonder jokers en voor iedere speler een drankje (dat niet perse alcohol hoeft te bevatten) nodig.

De spelregels
Alle spelers gaan in een kring zitten en nemen allen een drankje voor zich. Bij een spel Kingsen mag de speler die voor het laatst heeft gekotst van de drank beginnen. Deze speler neemt een kaart en voert de actie die bij die kaart hoort uit. Met de klok mee komt iedereen aan de beurt. De acties die bij de verschillende kaarten horen zijn als volgt:


Aas
Wanneer een speler een aas pakt draait de richting waarin de spelers een kaart pakken.

2 t/m 5: Atjes geven
Bij een zwarte kaart (klaver en schoppen) geeft de speler het aantal atjes (slokken) dat op de kaart staat aan een speler naar keuze, bij een rode kaart (harten en ruiten) moet de speler die aan de beurt is zelf de atjes drinken.

6: Categorie
De speler die aan de beurt is noemt een bepaalde categorie, bijvoorbeeld automerken. Vervolgens moeten alle spelers om beurten een merk of soort uit de betreffende categorie noemen. In dit geval bijvoorbeeld Volkswagen, Audi, Peugeot, enzovoort. De eerste speler die geen merk meer weet moet twee atjes of slokken drinken.

7: Tafelen
Om de beurt gaan de spelers tellen. De speler die aan de beurt is begint en zegt "1", de speler daarna "2", enzovoort. Alleen de getallen waar 7 of een veelvoud van 7 in voorkomen mogen niet genoemd worden. In plaats van deze getallen mag een willekeurig woord gezegd worden. Een voorbeeld van een tafelreeks is dus bijvoorbeeld: 1, 2, 3, 4, 5, 6, bosneger, 8, 9, 10, 11, 12, 13, droplul, 15, 16, omaseks, 18, 19, ... De eerste speler die een fout maakt moet twee atjes of slokken nemen.

8: Verboden woord
De speler aan de beurt verzint een verboden woord. Zolang deze geldig is mag dit woord niet gezegd worden. Een erg gemeen woord kan bijvoorbeeld zijn: "atten" of "ja", aangezien deze woorden erg vaak bij het Kingsen worden gezegd. Wanneer een speler een verboden woord zegt moet hij of zij een atje nemen.

9: Gekke beweging
Dit kan worden vergeleken met het spel ezelen. Een speler die een 9 krijgt neemt de kaart bij zich. Op een willekeurig moment mag hij of zij de kaart om draaien en een zelfgekozen gekke beweging maken, bijvoorbeeld: je vinger in je neus steken. De speler die de beweging als laatste nadoet moet één atje nemen.


Boer: Quizmaster
De speler die een boer trekt, neemt de kaart bij zich en legt deze op de kop voor zich. Vanaf dit moment is deze speler de quizmaster. Dit houdt in dat niemand meer mag antwoorden of reageren op elke vraag die deze persoon stelt. Doet een speler dit toch, dan moet hij of zij een atje nemen. Wanneer er een nieuwe boer wordt getrokken, vervalt de eerdere quizmaster en wordt deze vervangen door die speler.

Vrouw: Snake-eye
De vrouw werkt qua principe hetzelfde als de boer. Alleen mag in dit geval niemand de speler die de snake-eye is aan kijken. Wanneer dit toch gebeurt, moet deze persoon een atje of slok nemen.

Koning:
De speler die een koning trekt, is vanaf dat moment de koning. Iedereen die een atje moet nemen, moet verplicht "op koning..", en dan de naam van de huidige koning, roepen. Doet de speler dit niet, dan moet hij of zij het dubbele drinken. En wanneer de speler opnieuw vergeet de koning te noemen het driedubbele.

Een spel Kingsen is afgelopen wanneer de vierde koning getrokken wordt. De speler die deze kaart trekt moet zijn of haar glas, flesje, blikje, of wat dan ook atten. Deze speler is dan wel de winnaar van het spel.

Reacties